Modul Adresar namijenjen je za evidenciju podataka o poslovnim partnerima.
Između ostalog, modul omogućava:

Osnovna funkcija modula Ugovori o djelu je praćenje rada honorarnih/vanjskih saradnika te obračun akontacije i prijave poreza. Kroz ovaj modul moguće je kreirati obračun po osnovu Ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih samostalnih djelatnosti te ispisati isplatne listove i različite, Zakonom propisane, obrasce po osnovu Ugovora. Osim ispisa obrazaca, iste je također moguće i eksportovati kao XML fajlove te automatski kreirati virmane za isplatu koje je moguće importovati u elektornsko bankarstvo, tako da modul zadovoljava cjelokupne potrebe evidentiranja obaveza i prihoda od rada privremenih saradnika.

5th Dimension-logo
Naši proizvodi

Svi naši proizvodi su pažljivo kreirani da upotpune softverske i poslovne potrebe naših kupaca.